ندا حسین پور

  • طراحی و تولید لباس تیزرهای تبلیعاتی،عکاسی های تبلیغات و ویدیو کلیپ
  • طراحی و مشاور لباس بر اساس استایل،ایرادهای اندامی و انتخاب فرم و رنگ متناسب با اناتومی
  • کارشناس ارشد طراحی پارچه و لباس گرایش تخصصی پارچه.
  • کارشناس طراحی پوشاک جهانی.
  • طراح و مجری لباس سریال و فیلم های سینمایی